Natalia Jiménez

Júbilo

Volia trobar la manera de crear un espai instal·latiu, que acompanyés la conversa, imaginació i realitat de la peça. Amb això vaig arribar a la conclusió de que volia treballar amb sensors i que tant la veu com l'espai fós afectat per la mateixa intèrpret, posant uns codis i decidint unes regles que proposaven una aleatorietat durant la peça.
Introduïn materials com kinect i sensors vaig aconseguir aquest efecte que conectaven el so d'algunes notes en concret amb la llum i també el moviment a l'espai en moviments de llum.
La part de programació de sensors va anar a càrreg de Carlos Ferrer, ingenyier electrònic i disenyador/tècnic de llum i so, amb el que compartim projectes i interessos en les arts escèniques del moviment.
Per la part de l'instal·lació, un dels objectius era que el públic i intèrpret estiguessin al mateix nivell, i al mateix espai il·luminatiu. Creant doncs un pensament en que l'escenari es tot l'espai.
Peça pensada per fer en cualsevol espai/sala alternativa que pugui tenir foscó i el material electric dimeritzat necessari.

F.  Tristán Pérez

F. 

1/1