joa

na serra  f.

cat.

Barcelona, 1984. Artista lumínic treballant dins les arts escèniques i la instal·lació. Veu de les fons de la pintura, el cos en moviment, l'observació de la natura, la fotografia i el gènere. Concep l'art com un procés i un espai on exposar la ment crítica.

Llicenciada a Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD) en dansa contemporània i coreografia, i formada en tècnica de llums a Escénica Técnica (Granada).

Treballa com a dissenyadora de llums majoritàriament d'espectacles escènics dins els àmbits de la dansa contemporània, el nou circ i les noves dramatúrgies. Forma part de la companyia Animal Religion com a dissenyadora de llums, coordinadora tècnica i col·laborant conceptualment en el procés de creació.

A dissenyat per: Animal Religion, Big Bouncers, Federica Porello, Roser López Espinosa, Magí Serra, Joan Català, Ursa Sekirnik, Pollo Campero, Three planes Collective, Natalia Jimenez/Jorge Gallardo, Sugar, Joao Lima, Marcio Cannabarro, Diana Gadish, etc

es.

Barcelona, 1984. Artista lumínico trabajando dentro de las artes escénicas y la instalación. Bebe de las fuentes de la pintura, el cuerpo en movimiento, la observación de la naturaleza, la fotografía y el género. Concede el arte como un proceso y un espacio donde exponer la mente crítica.

 

Licenciada en Salsburg Experimental Academy of Dance (SEAD) en danza contemporánea y coreografía, y esta formada en técnica de luces en Escénica Técnica (Granada).

 

Trabaja como diseñadora de luces mayoritariamente en espectáculos escénicos dentro de las artes de la danza contemporánea, el nuevo circo y las nuevas dramaturgias. Forma parte de la compañia Animal Religion como diseñadora de luces, coordinadora técnica y colabora conceptualmente en el proceso de creación.

 

A diseñado para: Animal Religion, BigBouncers, Federica Porello, Roser López Espinosa, Magí Serra, Joan Català, Ursa Sekirnik, Pollo Campero, Three planes Collective, Natalia Jimenez/Jorge Gallardo, Sugar, Joao Lima, Marcio Cannabarro, Diana Gadish, etc.

en.

Barcelona, 1984. Light artist working with performative arts and instalations. Draws her inspiration from pictoric art, the body in movement, nature observation, photography and gender. Conceives art as a process and a space where to work the critical mind.

 

Graduated in Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD) in dance and coreography, and studied light technitian in Escénica Técnica (Granada).

 

She works as a light disigner for stage performances inside the contemporany dance world, new circus and new dramaturgies. She is part of the company Animal Religion as a light disigner, technical manager and conceptually collaborating on the overall creative process.

 

She has disigned for Animal Religion, Big Bouncers, Federica Porello, Roser López Espinosa, Magí Serra, Joan Català, Ursa Sekirnik, Pollo Campero, Three planes Collective, Natalia Jimenez/Jorge Gallardo, Sugar, Joao Lima, Marcio Cannabarro, Diana Gadish, etc.